Sede electrónica Ayuntamiento de Aranga

11:36:10 Viernes 1 de marzo 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARIA

09/02/2024

Exposición públicaExpediente: IN407A 2023/363-1.Solicitante/promotor: UFD Distribución Electricidad, S.A.Denominación: LMT, CT e RBT Negrelle II.Termo municipal: Aranga.


secretaria

09/02/2024

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: aprobación inicial


secretaria

09/02/2024

Ordenanza reguladora do Precio Público do Servizo de Axuda a domicilio: aprobación inicial


secretaria

08/02/2024

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS TARXETAS DE ESTACIONAMENTO DO CONCELLO DE ARANGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE QUE PRESENTAN MOBILIDADE REDUDICA


SECRETARÍA

07/02/2024

EDICTO RELATIVO A UNA INSCRIPCIÓN EN UNA NOTARÍA


Secretaría

12/01/2024

Riesgos Laborales Protocolo actuación para a prevención do acoso sexual ou por razón de sexo


secretaría

29/12/2023

POLITICA DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN NO CONCELLO DE ARANGA


Secretaria

19/12/2023

ADHESIÓN Á POLITICA DE SINATURA ELECTRÓNICA DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO


secretaria

28/11/2023

BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A E DO PERSOAL DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “ACTIVI


Urbanismo

23/10/2023

Publicación en Tablón de Anuncios: LAT PPEE FEÁS E SESELLE